Thông tin mô tả
Giới thiệu:
Hệ thống Thông tin Quản lý doanh nghiệp PERP là một bộ đầy đủ các ứng dụng web cho phép các doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng quản lý hiệu quả và mọi mặt từ giao dịch khách hàng đến thanh toán, từ hạch toán dự án đến tiền lương,… Tất cả chỉ trong một hệ thống được xây dựng trên một nền tảng duy nhất sử dụng công nghệ tiên tiến.
PERP là ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp tích hợp bao gồm Tài chính, Kế toán, Bán hàng, Kho, Vật tư, Dự án, Nhân sự Tiền lương và Hệ thống Thông tin Điều hành Doanh nghiệp.
PERP đã được triển khai thành công và đang hoạt động tại nhiều khách hàng.
Tính hiệu quả của sản phẩm:
Hiệu quả nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu.
PERP đã được triển khai và sử dụng tại các khách hàng và đóng góp vào hiệu quả quản lý, điều hành và thành công của doanh nghiệp. Với tính năng phong phú và qui mô tác nghiệp trên toàn doanh nghiệp, số người sử dụng tại mỗi doanh nghiệp sử dụng PERP lên đến hàng chục người. Sau đây là một số đánh giá hiệu quả khi đưa sản phẩm PERP vào sử dụng.
- Cung cấp thông tin tổng thể kịp thời, chính xác, hiệu quả cho công tác quản lý cũng như hỗ trợ việc ra quyết định trong điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm soát một cách tổng thể và liên hoàn các hoạt động nghiệp vụ.
- Năng suất lao động tăng, kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận,… đồng thời giúp tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công,… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh.
- Các thông tin của doanh nghiệp được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác.
- Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.
Tính phổ biến của sản phẩm:
Quy mô áp dụng, hiệu quả kinh tế, chính trị cho xã hội và cho cộng đồng, sự đơn giản trong sử dụng, dễ dàng cho triển khai.
PERP được đưa vào sử dụng tại Việt Nam trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước cần một công cụ tự động hóa các quá trình nghiệp vụ, và quản lý điều hành để hòa nhập và cạnh tranh quốc tế. Sau đây là một số đánh giá hiệu quả kinh tế, chính trị và xã hội:
- PERP đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng CNTT vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp trong nước phát triển, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam đi lên.
- Là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn kinh doanh và nghiệp vụ toàn cầu, phát triền thương hiệu của doanh nghiệp.
- Đáp ứng nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể cho các doanh nghiệp trong nước với giá Việt Nam. Giảm chi phí đầu tư về ứng dụng CNTT, giảm chi phí nhập khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển doanh nghiệp bền vững.
- PERP là sản phẩm trong nước tự chế tạo, có chất lượng, thích ứng với đặc thù Việt Nam, giao diện tiếng Việt quen thuộc với đội ngũ phát triển, hỗ trợ sản phẩm tại chỗ giúp giảm chi phí vận hành và ít lệ thuộc vào nước ngoài.
- Góp phần tạo ra thị trường và phát triển ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam.
Tính sáng tạo của sản phẩm:
PERP là sản phẩm, giải pháp mới lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam và có sự sáng tạo trong việc triển khai, ứng dụng trong điều kiện của Viện Nam.
PERP là sản phẩm do 100% người Việt Nam thiết kế và xây dựng, được cấp Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả ngày 29 tháng 04 năm 2004. PERP áp dụng có sáng tạo các công nghệ tiên tiến trên thế giới đồng thời thiết kế phù hợp với các nghiệp vụ và qui định chế độ hiện hành ở Việt Nam. Các giao diện người sử dụng là tiếng Việt hoàn toàn.
Chất lượng của sản phẩm:
- Đăng ký bản quyền sở hữu hợp pháp, đăng ký thương hiệu hợp pháp.
PERP đã được Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả.
- Xác nhận chất lượng sản phẩm.
PERP đã và đang được triển khai, sử dụng tại các khách hàng và chứng tỏ được chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng của khách hàng.
PERP cũng giành được Cúp vàng CNTT và TT 2004, về sản phẩm phần mềm đóng gói và thương phẩm, Cúp vàng Thương hiệu Việt về sản phẩm uy tín chất lượng, giải thưởng 2005 APEC DOC Award for the Best e-Practices.
- Có tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt) và có sản phẩm đóng gói dưới dạng CD hoặc Đĩa mềm.
Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng:
- Có hỗ trợ người sử dụng, nâng cấp hệ thống đào tạo, hướng dẫn hỗ trợ
Hệ thống Thông tin Quản lý Doanh nghiệp PERP được triển khai và chuyển giao đưa vào sử dụng thông qua cung cấp dịch vụ bao gồm đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp và bảo hành cho các khách hàng.
- Có nhiều sản phẩm phụ và khả năng phát triển.
PERP dựa trên công nghệ hiện đại của Oracle, được phát triển theo phương pháp phân tích thiết kế chuẩn của Oracle. Do vậy, hệ thống ứng dụng có khả năng tùy biến cao, có thể phát triển, mở rộng theo yêu cầu.
Các sản phẩm phụ do Pythis phát triển bao gồm quản lý kế hoạch, phiên bản, quản lý hoạt động khoa học, cũng có khả năng tích hợp vào ứng dụng.
Được xây dựng trên nền tảng máy chỉ ứng dụng Oracle, PERP cho phép khả năng áp dụng công nghệ không dây, cung cấp thông tin ứng dụng PERP cho người dùng các thiết bị di động.
Năng lực kinh doanh
Công ty Pythis là Công ty có uy tín đang ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường Việt Nam. Là công ty kế thừa đội ngũ tư vấn của hãng Oracle Việt Nam, đến nay Công ty Pythis đã có trên 05 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng triển khai các ứng dụng phần mềm trong quản lý Nhà nước và doanh nghiệp với bốn năm liên tục kinh doanh có lãi 2001, 2002, 2003, 2004.
Quan hệ đối tác công nghệ:
PERP được xây dựng và phát triển trên mô hình tính toán nhiều lớp hiện đại của hãng Oracle. Đó là ứng dụng có giao diện người dùng web 100%, chạy trên hầu hết các hệ điều hành và máy chủ khác nhau. PERP cũng đảm bảo khả năng phân quyền, bảo mật, hiệu năng xử lý và phù hợp chuẩn công nghệ. Trong nhiều năm qua, Pythis là đối tác hàng đầu của hãng Oracle tại Việt Nam:
- Pythis là Nhà phân phối giá trị gia tăng của Oracle tại Việt Nam.
- Pythis là công ty đầu tiên và thành công nhất triển khai các ứng dụng ERP của Oracle.
- Pythis là thành viên Liên minh Thương mại, đối tác cao cấp nhất của Oracle toàn cầu (Oracle Certified Advantage Partner) và duy nhất tại Việt Nam.
Các sản phẩm/ dịch vụ khác
Loading...