• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Bò thả đàn loại 1
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 3111
  • Ngày cập nhật: 22/07/2010
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ
  • Địa chỉ: 222/18 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (8) 0988160479 - 0949851138
  • Fax:
  • Email: tranvantontheky@gmail.com
  • Website: www.cophantheky.com
     
Loading...