• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Đầu Trâu L1, Đầu Trâu L2 - Phân bón Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa miền Bắc.
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 5347
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
  • Địa chỉ: C12/21 quốc lộ 1A, Ấp 3,xã Tân Kiên,H.Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (8) 37561191-37560110
  • Fax:
  • Email: fertilizer@binhdien.com, phanbon@binhdien.com
  • Website: www.binhdien.com
     
Thông tin mô tả
+ Thành phần:
Đầu Trâu L1:
N : 17%
P2O5 : 12%
K2O : 5%
Đầu Trâu L2:
N : 15%
P2O5 : 4%
K2O : 17%
Ngoài các thành phần dinh dưỡng đạm, lân, kali phân bón Đầu Trâu L1, L2 còn được bổ sung thêm các thành phần trung vi lượng khác như S, Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo… và hoạt chất PENAC P của Cộng Hòa Liên Bang Đức thích hợp cho từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây lúa ở từng vùng đất khác nhau, nhất là ở các tỉnh phía Bắc nước ta.
+ Công dụng:
Đầu Trâu L1:
Nhanh bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh khỏe và tập trung.
Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn và rét.
Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Tăng độ tơi xốp và nâng cao độ phì nhiêu của đất.
Đầu Trâu L2:
Giúp đòng to khỏe, trổ sớm, bông to, nhiều hạt chắc.
Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn và rét.
Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Tăng độ tơi xốp và nâng cao độ phì nhiêu đất.
+ Cách dùng:
Đầu Trâu L1: Chuyên dùng bón lót và thúc đẻ nhánh.
Lót: 6 – 8 kg/sào 360 m2, 8 – 11 kg/sào 500 m2.
Thúc đẻ nhánh: 6 – 8 kg/sào 360 m2, 8 – 11 kg/sào 500 m2.
Không cần bón thêm phân khác ngoài phân chuồng và phân bón lá Đầu Trâu.
Đầu Trâu L1 dùng tốt cho các cây trồng khác và phù hợp trên mọi loại đất.
Đầu Trâu L2: Chuyên dùng bón đón đòng.
Lượng bón: 2 – 4 kg/sào 360 m2, 3 – 6 kg/sào 500 m2,
Không cần bón thêm phân khác ngoài phân chuồng và phân bón lá Đầu Trâu.
Đầu Trâu L2 dùng tốt cho các cây trồng khác và phù hợp trên mọi loại đất.
Loading...