• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: NPK 20-20-15+TE - Phân bón Đầu Trâu thích hợp với tất cả các loại cây trồng.
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 8750
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
  • Địa chỉ: C12/21 quốc lộ 1A, Ấp 3,xã Tân Kiên,H.Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (8) 37561191-37560110
  • Fax:
  • Email: fertilizer@binhdien.com, phanbon@binhdien.com
  • Website: www.binhdien.com
     
Thông tin mô tả
+ Thành phần:
N : 20%
P2O5 (hh): 20%
K2O : 15%
CaO : 0.25%
MgO : 0.35%
S : 1,50%
Vi lượng: Zn, Fe,Cu, Mn, B, Mo…
+ Công dụng:
Phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau.
Phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp giúp gia tăng khả năng đề kháng sâu bệnh của cây, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh phù hợp với mục tiêu của nền nông nghiệp sạch.
Các thành phần dinh dưỡng đa, trung và vi lượng trong phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ, tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản.
Loading...