• Tên sản phẩm/ Dịch vụ: Áo tắm thời trang Anh Thư
  • Mã sản phẩm/ Dịch vụ:
  • Visited: 10907
  • Ngày cập nhật: 27/10/2009
  • Nhà cung cấp (sản xuất): CƠ SỞ ÁO TẮM ANH THƯ
  • Địa chỉ: 75 - 77 Võ Thị Sáu, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (8) 38291116
  • Fax: +84 (8) 38251681
  • Email: anhthu1950@vnn.vn; anhthu_08@vnn.vn
  • Website:
  
Loading...