Thông tin mô tả
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Á Châu.
Tổng vốn đầu tư: 16 tỷ đồng.
Công việc thực hiện: Tư vấn lập dự án, thiết kế.


Nhà máy SX Thức ăn Gia súc Á Châu (Vĩnh Long)
Loading...